blog
Het aantal jonge leden bij carnavalsverenigingen in Limburg is de afgelopen jaren toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek van actualiteitenprogramma EenVandaag in samenwerking met L1 onder 50 Limburgse carnavalsverenigingen.
Bij de helft van hen is het aantal leden onder de 30 jaar de afgelopen jaren gestegen. Bij eenderde is het gelijk gebleven.

De verenigingen signaleren ook dat de jongeren actief meewerken aan de organisatie van evenementen en het bouwen van de carnavalswagens.

Een groot deel van de 500 ondervraagde jongeren vindt het belangrijk dat de tradities rond carnaval in stand wordt gehouden. De jeugd zegt het ook jammer te vinden als carnavalsverenigingen ophouden te bestaan.

Bekijk hier de nieuwsreportage van L1

Bekijk hier de langere reportage van EenVandaag.

9 februari 2013


Het onderzoek


Carnavalsverenigingen

50 verenigingen in Limburg ondervraagd:

* Aandeel jonge leden in afgelopen 10 jaar (tot 30 jaar)
- Toegenomen: 50% (25 verenigingen)
- Gelijk: 36% (18 verenigingen)
- Afgenomen: 12% (6 verenigingen)
- Weet niet (1 vereniging)

* Jongeren binnen vereniging zijn actief bij organiseren activiteiten
- Ja: 66% (33 verenigingen)
- Nee: 34% (17 verenigingen)

Voor het EenVandaag Opiniepanel werden1700 Limburgers ondervraagd

* Hoe belangrijk vindt u het dat tradities rond carnaval in stand gehouden worden?
- Belangrijk: 79%
- Niet belangrijk: 21%

* Welke tradities moeten zeker behouden blijven?
1) Optochten met wagens
2) Prins Carnaval
3) Carnavalsliedjes
4) Raad van Elf
5) Haringhappen

EenVandaag Jongerenpanel 12-24 jaar
Ruim 500 jongeren (12 t/m 24 jaar) die opgegroeid zijn in Limburg en daar nog steeds woonachtig zijn. Zij kregen een aantal stellingen voorgelegd:

* Het zou een groot verlies zijn als carnavalsverenigingen ophouden te bestaan.
- Eens 72%
- Oneens 20%

* Carnaval maakt mij trots op mijn streek.
- Eens 77%
- Oneens 14%

* Het is belangrijk dat de tradities rond carnaval in stand gehouden worden.
- Eens 82%
- Oneens 12%

* Welke carnavalstradities vind jij het belangrijkst?
1. Optochten met wagens
2. Carnavalsliedjes
3. Prins Carnaval
4. De elfde van de elfde
5. Raad van Elf