HET ZUIDEN HEEFT EEN SCHAT AAN VERHALEN

Wat heeft zich zestig jaar geleden afgespeeld binnen de muren van het zwakzinnigengesticht St Joseph in Heel? Wat onderzoekt het Openbaar Ministerie? Vooralsnog meer vragen dan antwoorden over de sterftepiek begin jaren '50 op het internaat in Heel dat reden is voor het OM om te onderzoeken.Hoge meisjessterfte

Heel zijn begin jaren vijftig niet alleen in een jongensinternaat opvallend veel sterfgevallen geconstateerd. Ook in de instelling voor verstandelijk gehandicapte vrouwen Sint-Anna was dit het geval. Dat blijft uit cijfers die L1 opvroeg bij de voormalige gemeente Heel en Panheel. Bij Sint-Anna overleden tussen 1952 en 1954 zelfs meer jonge vrouwen dan dat er mannen overleden in internaat Sint-Joseph.Justitie onderzoekt de dood van 34 jongens op dat internaat. Maar in diezelfde periode overleden er ook 40 meisjes in de katholieke instelling voor vrouwen. Het Openbaar Ministerie kreeg informatie over de zaak van de commissie-Deetman. Die onderzoekt seksueel misbruik binnen de rooms-katholieke kerk.


17-08-2011


Natuurlijke dood 

Alle jongens op het Sint Joseph internaat in Heel stierven begin jaren vijftig een natuurlijke dood. Dat blijkt uit de officiële gegevens bij het Centraal Bureau voor de Statistiek, het CBS. Toch gaat Justitie door met onderzoek in deze zaak. L1 en NOS hebben bij het CBS gegevens opgevraagd over de doodsoorzaak, nadat twee weken geleden ophef ontstond over een opvallend hoog sterftecijfer op het internaat in Heel.

De helft van de sterfgevallen van de jongens tot 18 jaar in 1952 en 1953 wordt toegeschreven aan infectieziekten. Verder zijn als doodsoorzaken geregistreerd aangeboren afwijkingen, hart- en vaatziekten en kanker. Geen enkele jongen stierf een onnatuurlijke dood, aldus de gegevens bij het CBS.

Justitie onderzoekt momenteel de dood van 34 jongens in Sint Joseph begin jaren vijftig. Een woordvoerder zegt in een reactie de cijfers van het CBS te kennen. Ze zijn op dit moment geen reden om te stoppen met het onderzoek. Verder doet Justitie geen mededelingen.


29-08-2011

Nieuws

Dossier jeugdcriminaliteit

De jeugdcriminaliteit verhardt. Wat betekent dat voor de straffen en vervolgens voor de jeugdgevangenissen? Met die vraag gingen David van Hulzen van de NOS en Thomas aan de slag. Dat leverde diverse verhalen op voor website, radio en televisie van de NOS. Ze zijn terug te lezen, kijken en luisteren in het portfolio

Lees meer