blog
Dankzij tips van medewerkers van Océ kreeg Thomas Kusters Journalistieke Producties inzage in de analyse van de ondernemingsraad van Océ over de toestand van het pensieonfondsen en de gevolgen daarvan voor de medewerkers. Die bleken fors. Onder druk van die kennis gaf de OR een interview.

De kans bestaat namelijk dat werknemers van Océ in Venlo op hun pensioen worden gekort. Dat vreest de ondernemingsraad van de printerfabriek. Door de financiële crisis is het pensioenfonds van Océ veel minder waard geworden. Om het fonds weer op het vereiste peil te brengen, zijn maatregelen nodig. Een mogelijkheid is om de uit te keren pensioenen licht te verminderen, of om ze een aantal jaren niet te indexeren.

Over twee weken wordt bekend welke maatregelen Océ gaat nemen. Bekijk hier de reportage over het pensioenfonds.

01-07-2010