blog
Limburgse gemeenten keren dit jaar 3,6 miljoen euro aan wachtgeld uit. Dit geld is bestemd voor 84 wethouders, zo blijkt uit de begrotingen die L1 opvroeg bij alle gemeenten.

De wethouders verlieten om uiteenlopende redenen hun plek in het gemeentebestuur of doen dat dit jaar nog. Wachtgeld is een wettelijke regeling. Bestuurders hebben het eerste jaar na ontslag recht op 80 procent van hun laatst verdiende salaris.

De jaren daarna krijgen ze 70 procent. Zij kunnen 2 tot 6 jaar lang aanspraak maken op deze regeling, afhankelijk van de duur dat ze wethouder zijn geweest.

Neveninkomsten moeten zij in mindering brengen op het wachtgeld.

Bekijk hier de reportage

Het onderzoek bracht beroering in Peel en Maas. De burgemeester weigerde de cijfers openbaar te maken terwijl dat wel verplicht is op basis van Wet Openbaarheid van Bestuur. Na een beroep op die wetgeving verstrekte de gemeente de gegevens: ruim drie ton aan 6 ex-wethouders. 

17-03-2010