blog
Inwoners van de gemeente Beesel willen de stalen draak op een rotonde in het dorp behouden. De 10 meter hoge draak zou alleen tijdens het 7-jaarlijkse Draaksteken blijven staan. Maar de gemeente zegt enorm veel reacties van burgers te krijgen die willen dat het kunstwerk blijft staan.

Te huur/te leen
Kunstenaar Rik van Rijswick zegt dat de stalen kolos 2,5 ton kost. Nu heeft hij het kunstwerk in bruikleen aan de gemeente gegeven. Of er geld beschikbaar is voor de aankoop bespreken burgemeester en wethouders na het Draaksteken. De kunstenaar liet wel weten dat huren ook een optie is.

Reflectie
Lees in de blog hoe Thomas Kusters reflecteert op deze reportage.

11-08-2009