blog
Steeds meer brandweerkorpsen nemen maatregelen om de kans op kanker te verkleinen. Brandweermensen hebben een verhoogd risico om die ziekte te krijgen.
De inspectie tikte korpsen al eerder op de vingers omdat er te weinig aandacht is voor veiligheid. Nu moeten ze in actie komen: korpsen schaffen nieuwe pakken aan en personeel moet douchen na een brand, ook moeten brandweermensen anders gaan werken. Enkele korpsen hebben dat al ingevoerd, de rest van het land volgt nu.

Tijdens het blussen zijn brandweermensen beschermd tegen giftige stoffen: ze hebben een speciaal pak aan en dragen luchtmaskers. Maar als ze klaar zijn en teruggaan naar de kazerne nemen ze resten van rook en roet mee op hun kleding. Als ze die uit doen, kunnen kankerverwekkende stoffen alsnog via hun huid het lichaam binnendringen. Daarom hebben ze mogelijk verhoogde kans om ziek te worden.

De inspectie SZW kwam in juni vorig jaar met een alarmerend rapport. Ze tikte dertien brandweerkorpsen op de vingers omdat er te weinig aandacht is voor de besmetting van de huid door vuile kleding. De brandweer heeft een half jaar de tijd om met maatregelen te komen en dit jaar kunnen korpsen opnieuw een bezoek van de inspectie verwachten.

Daarom worden voor duizenden brandweermensen extra pakken aangeschaft. Zo is altijd schone kleding beschikbaar om naar een brand uit te rukken. Daarna moeten ze hun pak uittrekken en wassen. Kazernes worden zo ingericht dat mogelijke giftige rook- en roetresten niet in het gebouw verspreid worden. Er zijn aparte ruimtes voor het uitkleden, wassen en eten.

Ook moet er tijdens een brand anders gewerkt worden. Zo adviseert de korpsleiding om minder mensen er op af te sturen en moeten spullen en pakken na afloop schoongespoeld worden.

Brandweer Nederland werkt samen met de 25 korpsen de plannen uit om de risico's op kanker aan te pakken. Amsterdam en Zuid-Limburg lopen daarin voorop.

Beroepsziekte
Voor zover bekend hebben er sinds 2001 in Nederland twee brandweermensen kanker gekregen als gevolg van hun werk. Maar het is nog niet erkend als officiële beroepsziekte. Brandweer Nederland probeert dat samen met de vakbonden uiterlijk volgend jaar te regelen. Dat moet de hulp en zorg voor zieke brandweermensen makkelijker maken.

Check hier de reportage die ik voorbereidde voor de NOS.

12 maart 2016