blog
Veertig jongeren wachten halverwege december 2009 nog op een plek bij een jeugdzorginstelling zoals Xonar, Rubicon, Mutsaersstichting of Bureau Jeugdzorg. Op 1 januari 2010, mogen er géén jongeren meer op de wachtlijst staan. Anders kort gedeputeerde Odile Wolfs de instellingen op hun budgetten.

Korting
Dat gebeurt met enkele tienduizenden euro's per kind dat nog wacht op een plek. Het grootste probleem in het oplossen van de wachtlijsten is het tekort aan pleeggezinnen.

Wegwerken
In april dit jaar stonden er nog ruim 300 kinderen op de wachtlijst. Om die weg te werken heeft de Limburgse Jeugdzorg enkele miljoenen extra subsidie ontvangen. Verder zijn de instellingen beter gaan samenwerken en is er meer preventie geweest om te voorkomen dat kinderen op de wachtlijst staan.

Reflectie
Lees in de blog hoe Thomas Kusters reflecteert op deze achtergrondreportage.

17-12-2009