Veel cijfers en instanties zijn betrokken bij wachtlijsten in de jeugdzorg. Maar Thomas Kusters wilde graag de mensen laten zien waar het daadwerkelijk om gaat bij deze problematiek.

Alles moet de eerste keer zijn, zeker voor televisieverslaggeving. Dat gold ook voor de aandeelhoudersvergadering van Océ. Er werden veel vaktermen gebruikt die  niet altijd even helder waren. Toch moest het simpel blijven voor de kijker.

Meer menselijke reportages en minder stropdassen, dat was een conclusie van een grote vergadering met de nieuwsredactie van de opdrachtgever vlak voordat Thomas Kusters de reportage over Jordy Frings maakte. Zonder dat het sensationeel wordt.

Aantonen dat Beesel het kunstwerk echt heel graag wil behouden. Dat was de insteek voor reportage over de rotondedraak.

Eén bron is géén bron. Maar wanneer is een bron een bron? Dat was de centrale vraag tijdens het onderzoek naar illegale praktijken met vervuilde grond.