Slechts bij hoge uitzondering. Het doel heiligt niet de middelen maar er zat niks anders op dan op deze manier op het bedrijf af te stappen.
Bij het verhaal over Prime Champ was het de eerste keer dat Thomas Kusters dit deed: Met een verborgen zender op een bedrijf binnen stappen. Drie leidinggevenden waren opgepakt in verband met valsheid in geschriften en uitbuiting van Poolse werkneemsters. We wilden graag  een reactie van de directie. De raad voor de journalistiek keurt met een verborgen camera of zender alleen goed als er dingen aangetoond kunnen worden die zonder verborgen actie niet getoond kunnen wroden.

Deze actie was er niet op gericht om dingen aan te tonen zoals de raad hierboven bedoeld. Toch was het verantwoord naar ons inzien: wederhoor was tot nu toe onmogelijk (het bedrijf en de directeur was compleet onbereikbaar) en het ging toch om vermoeden van uitbuiting van enkele honderden werkneemsters, een fors verwijt.

De actie zelf was integer: met open vizier (Voorgesteld als journalist), de camera was terughoudend en de medewerkster bleef onherkenbaar.  Toch voegde het fragment inhoudelijk weinig toe maar liet wel zien dat we alles geprobeerd hebben om iemand van het bedrijf te spreken. Als daadwerkelijk iemand van de directie had gesproken en zij uiteindelijk hadden geweigerd om voor camera te reageren, dan was opnieuw de afweging gemaakt of het materiaal gebruikt zou worden. Dat je een dergelijka actie doet hoeft niet te betekenen dat je het materiaal daadwerkelijk gebruikt.