Een van de beste nieuwsreportages van alle regionale omroepen maakte Thomas Kusters afgelopen jaar. Hij stelde ook een hoge sterftepiek aan de kaak op het meisjesinternaat op St. Anna in Heel. Omroep Flevoland won terecht met een reportage over dijkgraaf met dubbele pet. Lees verder over het oordeel van de jury over mijn werk.


Juryrapport categorie Televisie nieuws:

Een bijdrage die grondig is aangepakt. Met een goede feitelijke toon, niet hijgerig. Het is de verslaggevers gelukt om veel relevante sprekers te vinden en de jury waardeert dat er nabestaanden worden geïnterviewd. Ook de deskundigen waren goed gekozen en gaven een waardevolle toelichting. De jury heeft wel een kanttekening: waar de reeks begon met het melden van opvallend veel sterfgevallen op een meisjesinternaat waar het OM geen nader onderzoek naar deed (terwijl dat in een soortgelijke situatie op een jongensinternaat wel gebeurde), verdwenen in de loop van de verschillende reportages de meisjes helemaal van de kaart en ging het alleen nog over de gebeurtenissen op het jongensinternaat. Jammer dat dat niet netjes en met de nodige nuances van de eerdere mededelingen werd afgemaakt. De jury is echter van mening dat voor het overige uit het programma zeker de tijd en aandacht die in het onderzoek zijn gestoken, spreekt en complimenteert de verslaggever die op adequate wijze live bericht geeft.