Thomas Kusters voelde zich weer helemaal stagiair van de Fontys Hogeschool Journalistiek. Dat eerste klopt, maar dat laatste niet. Vanuit eigen ambitie en met dank aan opdrachtgever L1 chef nieuwsdienst kon hij een week meelopen op de researchredactie van RTL Nieuws. Er is veel geleerd!
De anderhalve week en de twee dagen in het vorige jaar boden Thomas Kusters een uniek kijkje in de keuken van nieuwsredactie van RTL. 

Op de researchredactie van RTL Nieuws werken 5 mensen, onder leiding van André Tak. Er wordt veel gespard over onderwerpen en ook veel overleg gevoerd met verslaggevers over te draaien verhalen. Normaal heeft de redactie eigen verslaggevers maar doordat Roel Geeraedts naar Jeruzalem vertrekt als correspondent en Hester van Yperen met zwangerschap verlof is, werden de verhalen gedraaid door de verslaggevers van de binnenlandredactie. Vanaf februari is de redactie weer op volle sterkte.

Maar de redactie heeft evengoed op oorlogssterkte gewerkt tijdens en na de brand in Moerdijk. Wat dat betreft viel Thomas Kusters met de neus in de boter om dingen uit te zoeken rondom de actualiteit. Dat leverde ook een mooi verhaal op over de bedrijfsbrandweren in Nederland.