Een zaak die me al jarenlang intrigreert en aan het hart gaat. Begin 2017 kreeg ik de unieke kans om de nieuwste ontwikkelingen van dichtbij mee te maken en getuige te zijn van een historische doorbraak. 
Met de zaak Nicky Verstappen kwam ik ongeveer in 2010 in aanraking. Ik zocht moeder Berthie en vader Peetje thuis op voor een interview nadat het zoveelste onderzoek op een teleurstelling is uitgelopen. Het ging toen om het tegenvallend aantal deelnemers van een DNA-onderzoek. Sindsdien heeft die zaak mij eigenlijk nooit los gelaten. Jarenlang bleef ik bij justitie vragen naar ontwikkelingen in de zaak.

Dat leidde in april 2017 tot een bijzonder aantal gesprekken met politie en justitie.  Voor L1 kreeg ik samen met een collega de kans om onder embargo nieuwe ontwikkelingen in het onderzoek te volgen en door verschillende gesprekken met het onderzoeksteam ons te verdiepen in de zaak. Mijn collega en ik werden de specialisten in deze zaak.

Zo werd in mei 2017 in een persconferentie aangekondigd dat er een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek komt, dat nieuws bereidde ik samen met een collega tot in de puntjes voor. 

Begin 2018 werd dan eindelijk de daadwerkelijke start van het DNA-onderzoek aangekondigd.

Lange tijd bleef het stil, totdat er in augustus 2018 een doorbraak was.